Ouderraad

De school heeft een actieve OR. Daarin zitten ouders die zich bezighouden met het ondersteunen van de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het jaarlijks door de OR georganiseerde zomerfeest is één van de hoogtepunten van het jaar.

 

De OR wordt gevormd door ouders en een afvaardiging van het team van de school. De OR vergadert minimaal zes keer per jaar.

De contactpersoon voor de ouderraad is Karin Stuivenvolt.