Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. Daarnaast geeft de MR ook ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.

 

De MR bestaat uit 4 leden. De helft van het aantal leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In het schooljaar 2020-2021 bestaat de raad uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding

Sobia Haider-Ikram  

Hannan Hajjari

 

 

Personeelsgeleding

Cynthia Dobbe
 Chiara Honsbeek  

 

De MR vergadert 4x per jaar. Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u contact opnemen met een van de leden. Ook kunt u mailen naar: cdobbe@nutsschoolwoonstede.nl

 

De eerstvolgende vergadering is op 24 juni 2021.

 

Notulen MR-vergadering 25 maart 2021

 

Notulen MR-vergadering 28 januari 2021 

 

Notulen MR-vergadering 12 november 2020

 

Notulen MR-vergadering 24 september 2020