Kennismaken/aanmelden

Als u overweegt uw kind op onze school te plaatsen, dan kunt telefonisch contact opnemen met de directeur, Nina Schmitz (070-3667717). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek vertellen wij u over onze school en onze werkwijze en uiteraard kunt u vragen stellen. Ook kunt u de school van binnen bekijken en de sfeer proeven. Besluit u definitief uw kind op onze school te plaatsen, dan vult u een inschrijfformulier in dat op school verkrijgbaar is.

Kinderen die in één van de kleutergroepen worden geplaatst ontvangen ongeveer een maand voor de plaatsing een welkomstkaart. Hierop staat vermeld op welke dag uw kind voor het eerst op school verwacht wordt en in welke groep en bij welke leerkracht het kind is geplaatst.

Indien er een leerling wordt aangemeld voor de groepen 3 t/m 8, dan wordt er een afspraak gemaakt voor 2 "wendagen". Tijdens deze 2 dagen wordt bekeken of het kind in de groep past en er worden, indien noodzakelijk, enkele toetsen afgenomen. Zo bekijken wij of wij het kind de goede zorg kunnen geven. Ook wordt er contact opgenomen met de "oude" school van het kind teneinde informatie te verkrijgen over de leerresultaten en het gedrag. Na deze procedure wordt besloten of er wel of niet tot plaatsing overgegaan wordt.  

De school volgt de aanmeldprocedure van de gemeente Den Haag ten aanzien van 4-jarigen.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015:
Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool. U ontvangt tijdig een brief van de Gemeente Den Haag met informatie over deze nieuwe procedure.  Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet mogelijk.

 

Lees hier de hele procedure.  


Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015:
De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl. Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.