SMW

Mijn naam is Ceviera Mohamedjoesoef en ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan Nutsschool Woonstede.

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Voor elk probleem kunt u in principe bij mij terecht; wanneer er andere expertise voor nodig is zorg ik er samen met u als ouder voor dat dit opgestart gaat worden.

 

De ondersteuning vanuit SMW is vrijwillig en kortdurend.

 

Ik ben op donderdag van 12.30-15.30 op school aanwezig. U kunt als ouder binnenlopen of een afspraak met mij maken via het nummer: 06-10726962.

 

Ook is er een mogelijkheid om via de leerkracht of intern begeleider met mij in contact te komen.