Samenwerken

De kinderen op de Woonstede leren om samen beslissingen te nemen en ruzies en conflicten op te lossen. Hierdoor pakken we pestgedrag preventief aan en creëren we een veilige school.

 

 

 

 De vreedzame school