Ons onderwijs

Kleuters ontwikkelen zich ieder in hun eigen tempo en ritme. Dat mag op Nutsschool Woonstede. Spel, bewegen en voorbereidend taal en rekenen staan centraal. Dit legt een solide basis voor groep 3.
Vanaf groep 3 gaan we verder met lezen, schrijven, rekenen en taal. We stimuleren de cognitieve ontwikkeling op alle gebieden met behulp van moderne methodes en leermiddelen, zoals touchscreens, computers en tablets.