IT

Internet is de toekomst. Daar spelen wij op in. In iedere groep is een touchscreen en zijn er leerlingcomputers. In de bovenbouw werken we ook met tablets, waarmee leerlingen zich individueel verder kunnen ontwikkelen.

Wij werken sinds het schooljaar 2016-2017 met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Compleet aangeschaft. Dit is een interactief online oefenprogramma voor rekenen en taal. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

 

  •          het aanbod is afgestemd op het niveau van uw kind;
  •          het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;
  •          de leerkracht kan de resultaten goed volgen waardoor het geven van gerichte
             hulp makkelijker is.  

De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma.