Groep 8

In groep 8 besteden wij aandacht aan onderstaande vakken en onderdelen:

 

Rekenen
Bijna alle rekenkundige problemen zijn al in groep 7 aan de orde geweest. Derhalve is rekenen herhalen van de stof en verdiepen. Een enkel onderdeel zoals b.v. priemgetallen is nieuw. De methode die we gebruiken is ‘De wereld in getallen’.  Elke week worden er ook twee lessen met redactiesommen gemaakt.

 

Taal

 • Spelling, de methode die we gebruiken is ‘Taalverhaal’, hier worden per week vier lessen van gemaakt. Hier is het ook voor het grootste deel  herhaling van de spellingsregels. Verder maken we tweemaal per week een les uit ‘RAAK’, oefeningen voor extra werkwoordspelling.
 • Begrijpend lezen, de methode die we gebruiken is, ‘Goed  Gelezen’. Verder wordt bij alle vakken, maar met name bij de zaakvakken veel aandacht besteed aan het begrijpen van de tekst, het teruglezen van de tekst en het uitleggen van lastige woorden.  We lezen iedere week een krantenartikel uit de Volkskrant.
 • Taal, de methode die we gebruiken is ‘Taalverhaal’, hier worden per week vijf lessen van gemaakt.
 • Woordenschat, er wordt gelezen in de klas. Iedere morgen een kwartier. We lezen de Volkskrant. We behandelen alle woorden die we tegenkomen in alle lessen en methodes. Elke dag krijgen de kinderen twee gezegden aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan Franse en Engelse leenwoorden.
 • Het ontleden van zinnen wordt zowel redekundig als taalkundig geleerd.
 • Zinsbouw, om de zinsbouw te verbeteren wordt er door de kinderen regelmatig een opstel gemaakt. Ook door veel te praten, te  lezen, te schrijven en te luisteren verbetert het taalgebruik. Antwoorden bij de zaakvakken moeten in goedlopende zinnen worden gegeven.
 • Spreken, het verwoorden van je gedachten, daar zijn we mee bezig  bij vooral de zaakvakken. Van tijd tot tijd wordt er een stelling op het bord gezet en volgt er een debat. Luisteren blijkt vaak moeilijker dan praten.
 • Voor het technisch lezen wordt de methode Station Zuid gebruikt.

Zaakvakken

 • Geschiedenis, de methode is Bij de tijd. Er wordt een uur per week aan geschiedenis besteed. Van de Prehistorie tot nu.
 • Aardrijkskunde, de methode is Argos Clou. De wereld wordt aan de kinderen verklaard. Veel maatschappelijke zaken passeren de revue. Er is een uur aardrijkskunde per week. Topografie, hier worden  de werelddelen Azië, Afrika, Amerika en Australië behandeld.
 • Natuur, de methode heet ‘Natuur en techniek’, van Argus Clou. Het milieu heeft grote aandacht, de natuurlijke kringloop en alles wat daar mee te maken heeft komt aan bod.

Zelfstandig werken heeft grote aandacht, niet alleen het werk zelfstandig doen, maar ook bedenken dat je zelf zaken voor elkaar moet hebben. Het gebruik van een agenda, het plannen, huiswerk maken en leren. Wij bereiden op deze manier de leerlingen voor op de Middelbare school.

 

Handvaardigheid, daar werken we onder leiding van een vakleerkracht aan diverse thema’s. architectuur, de schilderkunst of de prehistorische grottekeningen zijn daar voorbeelden van. Gymnastiek, onder leiding van een vakleerkracht is er twee keer per week Gym.  We gaan ook een aantal keren zwemmen.

 

In groep 8 gaan we vier dagen op kamp. Het thema is de prehistorie. De kinderen leven overdag in een prehistorisch dorp en beleven en ervaren hoe de mensen uit die periode overleefden. Verder is er veel aandacht voor sport en spel.