Groep 7

Welkom in groep 7

Groep 7 is een belangrijk jaar. Er wordt veel nieuwe leerstof aangeboden en er wordt ook een pre-advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

 

De methode voor rekenen is Wereld in Getallen. Dit jaar leren wij de relatie tussen breuken, verhoudingen en procenten, begrip van kommagetallen, cijferen, lengtematen en inhoudsmaten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de redactiesommen.

 

We geven veel aandacht aan begrijpend lezen. Het is namelijk van groot belang dat je de teksten van alle vakken goed begrijpt. Lezen vinden we ook zo’n belangrijk onderdeel, essentieel voor het leren. Iedere ochtend beginnen we daarmee. Tijdens de lessen oefenen we vooral het vloeiend lezen en op de juiste toon. Ook het tempo oefenen we. Met spelling oefenen we de steeds moeilijkere woorden, waarin steeds meer Engelse en Franse leenwoorden in voorkomen. Veel aandacht gaat uit naar de werkwoordspelling, waarvan we in juni de eerste cito-afname krijgen. Taal is belangrijk tijdens de kringgesprekken, maar ook leren we hoe we brieven, verhalen en betogen moeten schrijven. Woordenschat is een groot onderdeel van de taallessen.

 

We maken iedere dag huiswerk wat we ook bespreken. We hebben een agenda om het huiswerk in te noteren.

 

Heel belangrijk vinden we dat we een fijne sfeer in de klas creëren. Dit doen we door middel van de Vreedzame Schoollessen, maar ook andere onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden worden in de kring besproken.


 Voor Aardrijkskunde en Natuur hebben wij de methode Argos Clou. Deze methode wordt ondersteund met software voor de Touch screen. Verder werken we met webpaden om dieper op interessante onderwerpen in te gaan. Dit doen de kinderen zelfstandig op een tablet. Daarbij maken we opdrachten aan de hand van teksten en filmpjes.

 

 

 Ja, we werken met tablets! We werken 3 keer per week op de tablets. Met Muiswerk oefenen we rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. En we maken dus ook de webpaden. Dit jaar maken we een werkstuk waar we een presentatie over houden en een boekbespreking.

 

Groep zeven leert met muziek onder andere het spelen op de keyboards en zal een voorstelling geven waar ook de ouders bij welkom zijn. Iedere week krijgen we handvaardigheid en twee keer per week gym. Maar na school zijn er ook nog tal van activiteiten waar je je voor in kunt schrijven. We vinden het leuk om aan sporttoernooien mee te doen en hebben al vaak prijzen gewonnen.

 

Dit jaar gaan we het verkeersexamen doen, zowel in theorie, al in de praktijk op de fiets. Altijd weer een spannend gebeuren. Tot slot gaan we natuurlijk tal van uitstapjes ondernemen, zoals naar de Tweede Kamer, de kassen, zelf tuinieren en het museum.