Groep 6

Groep 6

 

 

Karin Stuivenvolt e/v Klaassen is de leerkracht van groep 6.

Yoni de Bruijn, lio-stagiaire groep 6

 

Als je in groep 6 zit hoor je ineens bij de “bovenbouw”. Dat betekent dat je af en toe iets thuis moet doen voor school. En dat je zelf moet onthouden wat je wanneer mee moet nemen….Gelukkig krijg je van school een agenda waarin je alles kunt opschrijven.

 

Lezen:

We besteden veel aandacht aan lezen. Voor technisch lezen starten we dit jaar met Station Zuid. Eén keer per week een les uit Goed Gelezen, een werkboekje met verhaaltjes en vragen en natuurlijk ook stillezen in een boek onze eigen bibliotheek.

 

 Rekenen “Wereld in getallen”.        

 • Rekenen tot 100.000!

 • Gebruiken van positieschema’s

 • Cijferend optellen en aftrekken

 • Vermenigvuldigen

 • Delen met grotere getallen (tafels nodig!!)

 • Werken met breuken en kommagetallen

 • Aandacht voor meten, wegen, tijd en geld

 • Het maken en lezen van plattegronden en grafieken

Schrijven

We oefenen methodisch schrijven met een vulpen of een stabilo. We schrijven aan elkaar met mooie lussen en stippen!

 

Verkeer “Op voeten en fietsen”

De verkeerslessen zijn bedoeld om de kinderen bewust te maken hoe je je in het verkeer moet bewegen als voetganger en fietser. We leren de regels en de betekenis van borden, lichten en tekens op de weg.

De fietslessen op het plein zijn bedoeld om dit in praktijk te brengen, b.v. naar de bibliotheek fietsen.

 

Aardrijkskunde “Argus Clou”    

Er komen 5 thema’s aan bod:

 • Nederland en het water                               

 • Aan de slag

 • Een kijkje onder de grond

 • Geloven op jouw manier

 • Nederland, een wereldland!

 Na elk thema krijgen de kinderen een toets en een topografietoets.

 

 Natuur en techniek “Argus Clou”    

 • Natuur om ons heen (kijken naar natuur)

 • De aarde en ruimte om ons heen                                                                  

 • Zintuigen

 • Hoe werkt het menselijk lichaam?

 • Wat haal je uit de natuur en wat doe je met het afval?

Geschiedenis “Wijzer”

We maken een reis vanaf de Romeinen, via de Middeleeuwen, de strijd tegen de Spanjaarden, de Franse tijd, de 19e eeuw naar nu. 

 

Taalverhaal. Hiermee oefenen we alle onderdelen van Taal. We leren werken met het woordenboek en schrijven verhalen en gedichten.

Veel wordt geoefend met onderwerp/persoonsvorm en woordsoorten (lidwoorden, naamwoorden). Na elke vier weken volgt er een toets. Een bijzonderheid aan deze methode zijn de lessen over filosoferen.

 

Taalverhaal Spelling

Bij spelling staat één woordpakket/spellingscategorie per week centraal. Na vier weken volgt er een toets. Elke week krijgen de kinderen een dictee.

 

Engels “The team in action”

Eén keer per week krijgen de kinderen Engelse les. The Team is een leuke en praktische kennismaking met een wereldtaal.
Susan, David, Robin en Kate, de vier leden van The Team, maken van Engels een vak waar iedereen enthousiast van wordt.

 

Vreedzame school

We werken er ook hard aan het omgaan met elkaar en hoe we problemen en ruzies goed kunnen oplossen.

Elke week hebben we hierover een les van de ‘Vreedzame school’ . Termen als ‘opsteker’ en ‘afbreker’ of

‘stop hou op’ en ‘ doorgaan is verboden” worden veel gebruikt, Ook hebben we samen afspraken gemaakt hoe

we met elkaar omgaan in de klas en op school.

 

Handvaardigheid/tekenen: 1 x per week van juf Marieke op de donderdag.

Muziek: Op vrijdag krijgen we om de week muziekles van juf Cora.

Gym: Elke maandag en woensdag bij meester Jason, dus gymkleding en handdoek mee.

 

Huiswerk:

 • Iedere week de bordrij op maandag

 • Vanaf oktober: begrijpend lezen of redactiesommen op dinsdag

 • Woordenschat die aansluit bij de taalthema’s

 • Af en toe leerwerk voor een toets

Werkstuk en spreekbeurt:

Ieder kind maakt een werkstuk en houdt daar later een spreekbeurt over.

 

Tablets

Drie keer per week werken we met tablets. Hierop oefent ieder kind op eigen niveau met rekenen, spelling en

begrijpend lezen.

 

Huishoudelijke mededelingen

Graag gezond eten mee naar school en gezonde traktaties.

Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Woensdag is waterdag!

 

Als er iets is, kom dan naar mij toe. Ik help u graag (wel graag na schooltijd).