Groep 5

Wat doen we allemaal in groep 5?

 

REKENEN

In groep 5 oriënteren de kinderen zich op getallen tot en met 100 en 1000 en maken

op- en aftreksommen. Ook rekenen met geld komt aan bod.

Ze leren klokkijken, zowel analoog als digitaal. Meten (mm tot km, liter tot mililiter) en meetkunde (plattegronden en schaal) komt ook aan de orde.

De tafels t/m 10 zijn erg belangrijk om goed te kennen.

 

TECHNISCH LEZEN

Via de methode Station Zuid oefenen de kinderen dagelijks het technisch lezen.

Deze methode is door de drie niveaugroepen en leeslessen op het digibord

uitdagend voor alle lezers. Vloeiend lezen in een goed tempo is het doel.


TAAL EN SPELLING

De methode Taalverhaal.nu gebruiken wij voor taal en spelling. Tijdens de taallessen werken we aan woordenschat; leesbegrip, begrijpend lezen, spreken en luisteren, woord- en zinsbouw en stellen. Tijdens de spellingslessen leren de kinderen om woorden en werkwoorden correct te schrijven door het aanbod van woordpakketten met verschillende spellingscategorieën. De kinderen krijgen wekelijks een woord- en zinnendictee. De woorden leren de kinderen ook thuis.

 

WERELDORIENTATIE

In groep 5 wordt het vakkenpakket uitgebreid met de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Lessen die kennis van de wereld bijbrengen.

 

VREEDZAME SCHOOL

Via de methode wordt gewerkt aan het zelfstandig oplossen van conflicten

en zo bij te dragen aan een positieve sfeer op school. De kinderen hebben daartoe taken die hun betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid vergroot.

 

GYM, MUZIEK, HANDVAARDIGHEID

In groep 5 hebben de kinderen wekelijks gym. Daarnaast krijgen de kinderen handvaardigheid en muziekles van vakdocenten.

 

HUISWERK
In groep 5 krijgen de kinderen elke week de bordrijwoorden mee naar huis. Daarnaast krijgen ze regelmatig tafelsommen om te oefenen en woordenschat vanuit de taalmethode. Ook zullen de kinderen af en toe leerwerk meekrijgen voor een wereldoriëntatie vak of extra reken- of taalwerk.