Overblijven

Het overblijfgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer:

NL43ABNA024 05 76 276 t.n.v. Lucas Onderwijs onder vermelding

van de naam van uw kind. De overblijf dient vooraf betaald te worden.

 

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven als volgt:

 

De strippenkaart (10 strippen) kost € 17,50.

De overblijf per maand (op basis van 4 dagen per week) kost € 27,00.

De overblijf voor het hele schooljaar (op basis van 4 dagen per week) kost € 240,00.