Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. Daarnaast geeft de MR  ook ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.

 

De MR bestaat uit 6 leden. De helft van het aantal leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In het schooljaar 2017-2018 zal de raad bestaan uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding

Drifa Hammouchi  
Jarab Mohamedjoesoef  
Fardosa Abdillahi  

 

 

Personeelsgeleding

Cynthia Dobbe
 Chiara Honsbeek  
 Amber Janssen  

 

De MR vergadert 4x per jaar. Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u contact opnemen met een van de leden. Ook kunt u mailen naar: ajanssen@nutsschoolwoonstede.nl


Notulen MR-vergadering 3 juli 2019

Notulen MR-vergadering 22 november 2018

 

Notulen MR-vergadering 20 september 2018